News Ticker

Gương mặt

Người Bỉ xem việc biếu tiền là hối lộ

17/12/2016 // 0 Comments

"Tôi không nói tất cả công chức ở Bỉ là trung thực. Quan trọng là phải có cơ chế và quy định chặt chẽ để ngăn cản họ tham nhũng. Ở Bỉ, chúng tôi có một bộ quy tắc đạo đức áp dụng cho tất cả công chức." [...]